Tổ quốc gọi tên mình

27/05/2016 91

Description

Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả. Bão tố dập dờn chăng lưới bủa vây.Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước. Một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau.

All Videos