Gửi anh xa nhớ – Trần Thị Vinh

07/04/2017 10428

Description

Đây là MV tham gia sơ loại Cuộc thi Giọng ca Xứ Nghệ của bạn Trần Thị Vinh, bạn tham gia với ca khúc Gửi anh xa nhớ. Bạn Vinh hiện đang sinh sống tại Đô Thành – Yên Thành – Nghệ An. Các bạn hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng cách click vào BÌNH CHỌN, chia sẻ và like để bạn vào tiếp vòng sau.

All Videos